section-2ba111f

section-1af50f6
https://demkura.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-demkura-cci-900x300.jpg

«Членство в Міжнародній Торговій Палаті ICC Ukraine – унікальна для мене можливість промоції і реалізації економічного, соціального і культурно-історичного потенціалу України і Тернопільщини в світі, повсякденна громадська і представницька діяльність за цими векторами».

Починаючи з 2015 року Тарас Володимирович Демкура є віце-президентом з питань регіонального розвитку, керівником регіонального представництва у Тернопільській області Міжнародної Торгової палати ICC Ukraine.
Пріоритетними напрямками роботи Тараса Демкури на посаді стали:

 • розширення сфери впливу, конструктивного співробітництва у сегменті сприяння розвитку міжнародної торгівлі та інвестицій з впровадженням кращих світових практик на рівні областi, України та за її межами;
 • формування банку даних привабливих комерцiйних та iнвестицiйних пропозицiй для пошуку партнерiв та постачальникiв;
 • налагодження партнерських стосункiв з ТПП, мiжнародними та громадськими органiзацiями;
 • інформацiйно-аналiтична пiдтримка щодо iнiцiативи нацiонального значення та мiжнароднi подiї за участю ICC Ukraine та iнших органiзацiй;
 • вiзова пiдтримка, надання рекомендацiйних листiв Посольствам зарубiжних країн та економiчним вiддiлам Посольств, нацiональним комiтетам ICC;
 • створення та згуртування високоморальної, компетентної та енергiйної елiти, здатної до партнерства та iнтеграцiї;
 • пiдтримка та впровадження молодiжних програм, спiвпраця iз вищими навчальними закладами для залучення молодої елiти до економiчного та соцiального життя;
 • проведення тренiнгiв, семiнарiв, вебiнарiв, круглих столiв, конференцiй з питань нових методiв ведення бiзнесу, управлiння, досвiду роботи на свiтових торгових майданчиках.

За сприяння Тараса Демкури було відкрито регіональні представництва у Львівській, Рівненській, Закарпатській та Київській областях, які очолили авторитетні підприємці в своєму регіоні. Дана діяльність сприяє в налагодженні ефективних взаємовідносин з представниками влади, бізнесу та громадськості в цих регіонах.

section-f2768be
https://demkura.com/wp-content/uploads/2018/01/icc-foto-1-700x400.jpg
https://demkura.com/wp-content/uploads/2018/01/dsad-700x400.jpg
https://demkura.com/wp-content/uploads/2018/01/21558600_1911449685787385_2363884653998206807_n-700x400.jpg
https://demkura.com/wp-content/uploads/2018/01/icc-demkura-700x400.jpg
section-f40cd70

ICC Ukraine – перший національний комітет на території країн СНД. Комітет був створений у 1998 році, і сьогодні об’єднує національні підприємства та компанії нерезиденти, які представляють великий та середній бізнес. За час існування Комітет організував бізнес-форуми у 67 країнах світу, брав участь у 8 Конгресах WCF та 5 конгресах ICC, має  ділові контакти з Комітетами  у 93 країнах світу, проводить понад 7 міжнародних бізнес-заходів щорічно, має представництва у 22 регіонах України, пропонує 18 продуктів  для сприяння розвитку бізнесу, створив 15 Комісій з  актуальних напрямків діяльності, має компетентну команду фахівців та віце-президентів за напрямками діяльності.

Основним завданням ICC Ukraine – системна допомога експортерам країни, допомога вітчизняним підприємцям у виході на зовнішні ринки, сприяння розвитку міжнародної торгівлі та інвестицій із впровадженням кращих світових практик. Стратегічними цілями організації є формування позитивного міжнародного іміджу України, створення сприятливого бізнес – середовища для сталого розвитку та процвітання.

Принципові преференції ICC Ukraine – це партнерські взаємини із Національними комітетами Світової організації бізнесу (The World Business Organization) у 93 країнах світу для сприяння міжнародній торгівлі, опанування нових ринків, пошуку партнерів та залучення інвестицій.

ICC Ukraine надає комплексну фахову допомогу національним підприємствам через: експертні консультації та діалог «влада-бізнес», участь  у роботі 14 Комісій та Робочих групах ICC, представництво і головування у Громадських Радах при провідних міністерствах та відомствах України з метою сприяння створенню умов ведення бізнесу через діалог між представниками ділових кіл та влади.

ICC Ukraine також пропонує актуальні програми та продукти для сприяння розвитку національного підприємництва:

 • «Партнерство країн» – сприяння у розвитку зовнішньоекономічної діяльності через мережу партнерів у 93 країнах світу, проведення бізнес-форумів; інформаційно-аналітична підтримка.
 • «GREENERGY Initiative» – формування політики та реалізації проектів розвитку «зеленої економіки» в Україні.
 • «Єдине вікно-локальне рішення» – спрощення процедур міжнародної торгівлі.

ICC Ukraine також пропонує різні сервіси для бізнесу: професійні публікації ICC для банкірів та фахівців зовнішньоекономічної діяльності, верифікація документів при здійсненні експортно-імпортних операцій, підтвердження документів на автентичність відповідно до двосторонніх угод, захист прав інтелектуальної власності через програму BASCAP (бізнес проти контрафактної продукції та піратства), перевірка та підтвердження надійності бізнес-партнерів, міжнародний арбітражний суд при МТП як ефективний інструмент захисту інтересів національних товаровиробників у провідній міжнародній арбітражній установі.

section-6aee063
https://demkura.com/wp-content/uploads/2018/01/82d48262ea9712afe27772f60da726bd-600x400.jpg

Міжнародна Торгова Палата, ICC (штаб – квартира у Парижі) є провідною міжнародною структурою,  відомою у світі ефективною платформою розвитку міжнародної торгівлі. Разом з її Національними комітетами ICC сприяє виходу національних підприємств на ринки зарубіжних країн. На сьогодні це єдина світова організація бізнесу, яка виступає від імені підприємств всіх секторів в усьому світі починаючи з 1919 року. На даний момент вона охоплює понад 6 млн. компаній в більш ніж 130 країнах світу. Міжнародна Торгова Палата співпрацює з такими впливовими міжнародними організаціями, як ООН, СОТ, Світовий банк, МВФ, ОЕСР.

section-8613b1b

ICC UKRAINE