Тарас Демкура розповів про 2 роки діяльності після захисту першої в Україні кандидатської з прямих продажів

Рівно 2 роки тому в Тернопільському Національному економічному університеті (ТНЕУ) підприємець Тарас Демкура захистив  кандидатську дисертацію за досвідом і практикою глобальних компаній рекомендаційного маркетингу. Сьогодні, спеціально для «Новини Тернопільщини» підприємець ділиться підсумками своєї діяльності після отримання наукового ступеня.

тернопіль, новини тернополя, новини тернопільщини, тернопільські новини, навчання, бізнес, Демкура, лекція, курс

Наукова праця «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» є першою в Україні, в якій ретельно досліджується і аналізується розвиток, переваги і перспективи бізнесу прямого продажу. Члени спеціалізованої вченої ради у складі понад 21 професора, доктора наук зі всієї України одностайно проголосували за присвоєння Тарасу Демкурі звання кандидата економічних наук у 2017 р.

«Маючи 30 років досвіду в різних сферах бізнесу, я відчув брак теоретичних знань від класиків менеджменту та маркетингу. І саме тому поступив в аспірантуру. Спеціалізована вчена рада одноголосно підтвердила актуальність теми прямого продажу сьогодні та значний потенціал індустрії рекомендаційного маркетингу, як одного із трендів часу», – розповів підприємець.

Як наголосив ректор ТНЕУ Андрій Крисоватий, це гідний і рідкісний приклад того, коли, реалізувавши себе у бізнесі, людина захистила кандидатську дисертацію, поєднавши практичний досвід і науку. Доктор економічних наук, професор Олена Сохацька зазначила, що дисертація надзвичайно актуальна і була виконана на високому професійному рівні. За її словами, у праці надані рекомендації для внесення змін до Закону України «Про торгівлю» та запровадження терміну «рекомендаційний маркетинг», розроблено модульно-імітаційну модель формування компаній прямого продажу, визначено напрямки вдосконалення їх комунікативної діяльності.

«Для мене отримання ступеня «кандидата економічних наук» – це не тільки результат та підсумок 23-річного досвіду у бізнесі прямого продажу, а й, в першу чергу, чудовий приклад поєднання науки та практики, – повідомив Тарас Володимирович. – Це стало свого роду новою щаблиною в житті! За два роки вийшло чотири колективні монографії, прочитано більше сорока лекцій для студентів різних ВУЗів, а головне – було організовано бізнес-курс «MESH» в навчальних закладах».

тернопіль, новини тернополя, новини тернопільщини, тернопільські новини, навчання, бізнес, Демкура, лекція, курс

Так, у липні 2018 р. вийшла в друк монографія кандидата економічних наук «Маркетингові комунікації глобальних компаній мережевого маркетингу: теоретичні та прикладні аспекти». Це перша праця в Україні, у якій системно з наукової точки зору досліджено теоретико-методологічні та прикладні засади маркетингових комунікацій компаній рекомендаційного маркетингу в умовах глобалізації. У підручнику розкрито особливості формування маркетингових комунікацій, здійснено аналіз діяльності компанії рекомендаційного маркетингу в Україні та оцінку формування ними інтегрованих маркетингових комунікацій. Також сформовано програму комунікативних заходів щодо підтримки та розвитку компаній рекомендаційного маркетингу органами влади в Україні та окреслено напрями вдосконалення маркетингової комунікативної діяльності.

У 2019 р. вийшла друком монографія  «Проблеми адаптації соціально-економічних систем до екзогенних змін» Харківського національного університету будівництва та архітектури, у якій можна знайти статтю Тараса Демкури «Рекомендаційний маркетинг домогосподарств як елемент розвитку соціальних цінностей та екологічної відповідальності». Цього ж року побачила світ колективна монографія «Мережева організація глобального економічного простору» Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій.

БІЗНЕС-КУРСУ MESH  

Наступним кроком для розвитку рекомендаційного маркетингу в Україні стало заснування та проведення бізнес-курсу MESH  у навчальних закладах.

тернопіль, новини тернополя, новини тернопільщини, тернопільські новини, навчання, бізнес, Демкура, лекція, курс

Презентація курсу для студентів Київського національно торговельно-економічного університету

Бізнес-курс дає можливість молоді ознайомитися з одним із перспективних напрямів розвитку малого та середнього бізнесу і відкриває можливість у майбутньому розпочати свою справу без жодного фінансового ризику, або, навіть, створити свою компанію на принципах рекомендаційного маркетингу чи інтегрувати цю технологію у свій бізнес для покращення якості обслуговування клієнтів.

тернопіль, новини тернополя, новини тернопільщини, тернопільські новини, навчання, бізнес, Демкура, лекція, курс

Лекція курсу для студентів КНТЕУ

Цей освітній проект, спрямований на формування системи знань щодо сфери Network Business, успішно стартував у Київському національно торговельно-економічному університеті у жовтні 2018 року. Тоді перший проректор КНТЕУ Наталія Притульська зазначила, що курс має унікальний та практичний характер, а це дає змогу найдопитливішим знайти відповіді, а менторам курсу поділитись своїм практичним досвідом з молодим поколінням. Міжнародний експерт, економіст, заступник директора Центру бізнес-тренінгу КНТЕУ і куратор курсу MESH Ігор Гарбарук зазначив, що використовуючи інноваційні знання, отримані безпосередньо від бізнес-практиків, студентська молодь може створити нову економіку країни і побудувати її успішне майбутнє.

тернопіль, новини тернополя, новини тернопільщини, тернопільські новини, навчання, бізнес, Демкура, лекція, курс

Вручення дипломів про завершення курсу студентам КНТЕУ

Курс викликав неабиякий інтерес у студентської молоді. То ж вже згодом ініціативу «підхопили» ВУЗи інших міст України. У березні 2019 р. бізнес-курс стартував одночасно у трьох ВУЗах Тернополя: Тернопільському національному економічному університеті, Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка та Тернопільському національному технічному університеті ім. І. Пулюя.

тернопіль, новини тернополя, новини тернопільщини, тернопільські новини, навчання, бізнес, Демкура, лекція, курс

Презентація курсу в Тернопільському національному економічному університеті

«Упродовж 6 лекцій своїм досвідом та знаннями зі студентською молоддю ділилися експерти з рекомендаційного маркетингу, ментори, провідні підприємці Тернополя, громадські діячі та викладачі ВУЗів. Основним завданням курсу було сформувати підприємницьке мислення у молоді та дати дієві інструменти для започаткування та розвитку власного бізнесу», – розповів Тарас Демкура.

тернопіль, новини тернополя, новини тернопільщини, тернопільські новини, навчання, бізнес, Демкура, лекція, курс

Презентація курсу в Тернопільському національному технічному університеті ім. І. Пулюя

У Тернополі курс відбувався за значної підтримки ректора ТНЕУ Андрія Крисоватого, ректора ТНТУ Петра Яснія, ректора ТНПУ Богдана Буяка, директора інституту зовнішньо-економічної діяльності імені Б.Гаврилишина Ірини Іващук.

тернопіль, новини тернополя, новини тернопільщини, тернопільські новини, навчання, бізнес, Демкура, лекція, курс

Презентація курсу Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка

Після проходження навчального курсу студенти отримали завдання створити в групах однодумців ідею свого стартапу та представити її на фінальному занятті. Переможців було нагороджено грошовими преміями для реалізації своїх ідей.

Більшість студентських стартапів вже почали втілюватися в життя.

тернопіль, новини тернополя, новини тернопільщини, тернопільські новини, навчання, бізнес, Демкура, лекція, курс

 

тернопіль, новини тернополя, новини тернопільщини, тернопільські новини, навчання, бізнес, Демкура, лекція, курс

 

тернопіль, новини тернополя, новини тернопільщини, тернопільські новини, навчання, бізнес, Демкура, лекція, курс

 

тернопіль, новини тернополя, новини тернопільщини, тернопільські новини, навчання, бізнес, Демкура, лекція, курс

 

тернопіль, новини тернополя, новини тернопільщини, тернопільські новини, навчання, бізнес, Демкура, лекція, курс

Вручення дипломів про проходження курсу студентам ТНЕУ, ТНПУ, ТНТУ

Детальніше про проведення курсу у ВУЗах Тернополя читайте у статті.

тернопіль, новини тернополя, новини тернопільщини, тернопільські новини, навчання, бізнес, Демкура, лекція, курс

Вручення дипломів про проходження курсу студентам, м. Черкаси

Про те, що MESH – це місце, де теорія і практика розмовляють єдиною мовою, дізналися і в інших містах України: Черкасах, Львові, Харкові, Чернівцях.

тернопіль, новини тернополя, новини тернопільщини, тернопільські новини, навчання, бізнес, Демкура, лекція, курс

Презентація курсу у м. Львів

Бізнес-курс MESH продовжує крокувати Україною.

«У наших амбітних планах – масштабувати та інтегрувати курс у навчальні процеси усіх середніх та вищих навчальних закладів країни», – розповів Тарас Демкура.

З пропозиціями щодо співпраці звертатися: tdemkura@gmail.com

Деталі про курс – на сайті http://mesh.com.ua

Новини

No comments
Leave Your Comment

No comments