Вийшла в друк монографія кандидата економічних наук Тараса Демкури «Маркетингові комунікації глобальних компаній мережевого маркетингу: теоретичні та прикладні аспекти».

Вийшла в друк монографія кандидата економічних наук Тараса Володимировича Демкури «Маркетингові комунікації глобальних компаній мережевого маркетингу: теоретичні та прикладні аспекти».

Пропонована монографія — перша у вітчизняній науці праця, у якій системно з наукової точки зору досліджено теоретико-методологічні та прикладні засади маркетингових комунікацій компаній мережевого маркетингу в умовах глобалізації.

Пропонована монографія є на часі, адже порушена проблематика та за- пропоновані підходи до її вирішення мають новаторський характер, з огляду на те, що мережева організація глобального економічного простору — це сучасний тренд розвитку світової економіки. І, як показує практика, глобальні компанії мережевого маркетингу ґрунтуються на партнерстві, мають чітко сформульовані цінності, реалізують основи соціальної відповідальності та принципи сталого розвитку.

У підручнику розкрито особливості формування маркетингових комунікацій глобальними компаніями мережевого маркетингу. Здійснено аналіз діяльності компанії мережевого маркетингу в Україні та оцінку формування ними інтегрованих маркетингових комунікацій. Розроблено імітаційну модель формування ІМК компаніями мережевого маркетингу. Сформовано програму комунікативних заходів щодо підтримки та розвитку компаній мережевого маркетингу органами влади в Україні. Окреслено напрями вдосконалення маркетингової комунікативної діяльності компаній мережевого маркетингу.

Видання створено для наукових працівників, фахівців у галузі прямого продажу, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів, а також усіх тих, хто досліджує проблеми маркетингових комунікацій підприємств.

 

 

Новини

No comments
Leave Your Comment

No comments