Тарас Демкура розвиває співпрацю з регіонами України

Віце-президент з регіонального співробітництва Міжнародної торгової палати Тарас Демкура 28 жовтня з діловим візитом відвідав регіональне представництво ICC Ukraine в Херсоні, керівником якого є Анатолій Хоменко. Очільник Храківського представництва разом зі своїм колективом робить велику роботу для налагодження ділових та партнерських стосунків, організовує Міжнародні форуми та виставки.

Під час зустрічі мова йшла про візит представників бізнесу і громадськості на Тернопільщину, що дасть можливість розкрити потенціал нашого краю, більше дізнатися про перспективи співпраці з Херсонщиною.

Нагадаємо, що Міжнародна торгова палата (ICC) – це впливова всесвітня організація, яка користується беззаперечним авторитетом у розробці сучасних правил та стандартів, які визначають ведення транскордонного бізнесу.

Ця організація представлена у 127 країнах світу та має 93 Національних Комітети. Принципові преференції ICC Ukraine – це партнерські взаємини з Національними комітетами Світової організації бізнесу (The World Business Organization) у цих державах для сприяння міжнародній торгівлі, опанування нових ринків, пошуку партнерів та залучення інвестицій.

Головний напрямок діяльності ICC Ukraine – міжнародне співробітництво, створення умов для інтеграції українського бізнесу до міжнародної бізнес-спільноти.

Програми та продукти ICC Ukraine для сприяння розвитку національного підприємництва: www.icc-ternopil.org

ICC Ukraine, Новини

No comments
Leave Your Comment

No comments